Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2012

0352 321d
Reposted fromtelewizja telewizja viabialasmierc bialasmierc

March 24 2012

5936 32b5
Reposted frompsychoCranberry psychoCranberry viabookart bookart
Play fullscreen
Prostych słów <3

March 20 2012

Mów do mnie
swoimi oczami
smutkami
radościami
wzlotami
upadkami
płytami
schodami
kluczami od domu
butami
rozpinaną bluzą.
To
wszystko
jest
Twoje.

i ja.
często ludzie mają do mnie pretensje o to, że nigdy się nie odzywam. taka już jestem - nie lubię pierwsza dzwonić, pisać smsów czy wiadomości na gadu - nie lubię się narzucać.
Reposted frommefir mefir viabialasmierc bialasmierc
6110 d7a2
0646 efd5 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viabialasmierc bialasmierc
Reposted fromriddl3m riddl3m viabialasmierc bialasmierc

March 19 2012

The worst feeling is being forgotten by someone you will never forget 
Reposted fromskyscraper skyscraper

March 18 2012

wędrujesz przez życie jako
swoja własna publiczność
dokładnie tak
— Lerman
CELUJ W KSIĘŻYC! NAWET JEŚLI NIE TRAFISZ, WYLĄDUJESZ WŚRÓD GWIAZD!
— Drew Lerman
1292 e8e0
Alain Delon, 1962
7543 504d
3131 5f97
Reposted frometjuliette etjuliette viabialasmierc bialasmierc
5285 c341
Reposted fromteskowalju teskowalju viabialasmierc bialasmierc
6803 647e
Reposted fromfuckblack fuckblack viabialasmierc bialasmierc
4902 912b
Reposted fromaccidientte accidientte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl